Navigation 2


Tulosta tämä sivu
ARCturus - Astronomy Resource Center Tähtitieteen e-resurssikeskus

ARCturus-sivusto, tähtitieteen virtuaalinen resurssikeskus tukee tähtitieteen opetusta ja harrastusta. Sivusto koostuu maailmankaikkeuden rakenteen mukaisesti järjestetyistä, maailmankuvan kehittymisen perusteella etenevistä opetuksen aihekokonaisuuksista.

ARCturus on suunniteltu ensisijaisesti luonnontieteiden opettajia varten avuksi tähtitieteen opetukseen kouluissa, mutta sivusto sisältää kiinnostavaa tietoa kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille.

Verkkosivut käyttöympäristönä

Sivuston rakenne perustuu rakenteelliseen, luonnonmukaiseen etenemisjärjestelmään, jossa edetään tutusta lähiympäristöstä yhä suurempiin kokonaisuuksiin maailmankaikkeudessa. Eteneminen tapahtuu oppilaiden kehityksen ja käsityskyvyn kehittymisen määräämässä tahdissa.

Kukin vaihe laajenevassa oppimisympäristöjen ketjussa edustaa yhtä rakenneyksikköä läheltä kauas avaruuteen mentäessä. Kussakin ketjun osassa on valittavissa oppilaan taso, jota on mahdollista vaihtaa matalammalle tai korkeammalle missä osassa tahansa. Syventävät, aihepiiriin kuitenkin läheisesti liittyvät aiheet ja tehtävät on merkitty tähdellä yksinkertaisuuden ja selkeyden säilyttämiseksi.

Koska rakenneketjun pääosat ovat suuria kokonaisuuksia, on tarkoituksenmukaista jakaa nämä pääosat muutamiin alaosiin jäntevyyden säilyttämiseksi. Liikkuminen osien ja alaosien välillä on tehty helpoksi ja selkeäksi. Ketjun koko rakenne on aina nähtävillä jokaisen sivun vasemmassa reunassa.

Opetuskokonaisuuksien rakenne on aina samanlainen. Siihen kuuluvat yleiskuvaus aiheesta, tavoitteet, tutkimustehtävät ohjeineen ja kuvineen, tulosten käsittely ja arviointi sekä aiheeseen läheisesti liittyvät asiasanat nettihakua varten.

Sivun vasemmassa reunassa on rakentumisperiaatteen mukaisesti seitsemän aihekokonaisuutta, joista jokaisesta avautuu muutamia kyseiseen aiheeseen kuuluvia yhden tai kahden tunnin opetuskokonaisuuksia. Yleistä-osio sisältää artikkelin luonteisia selostuksia tähtitieteen opettajien koulutukseen, tietokoneavusteiseen opetukseen ja opettajien kansainväliseen yhteistyöhön liittyen.

Sivun oikeasta reunasta löytyy tietoa ajankohtaisista mielenkiintoisista avaruuden aiheista, tunnetuista tähtitieteen järjestöistä sekä opetuksen lisämateriaalia tarjoavista nettisivuista.

Palveluajatus

Sivustolla tarjolla olevat materiaalit ovat kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Opettajat voivat halutessaan antaa materiaaleista palautetta sekä omia ideoitaan kaikkien käyttöön.

Virtuaalisen ARCturus-resurssikeskuksen ohella tähtitieteen opetusta palvelee mm. Helsingin observatorio.

Kansainvälisyys

Tähtitieteen kansainvälisten kesäkoulujen kautta on Eurooppaan vuosien mittaan muodostunut tähtitieteen opettajien ystäväverkosto. Koska jokaisella tämän ystävärenkaan opettajalla on maassaan oma kollegaverkostonsa, laajenee todellinen tähtitieteestä innostuneiden opettajien joukko todella suureksi.

Kesäkouluissa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että näillä opettajilla on samanlaisia tarpeita ja odotuksia tähtitieteen opetuksensa tueksi kuin suomalaisilla opettajilla. Tästä syystä on jatkossa tavoitteena julkaista sivusto myös englanniksi. Näin käyttäjien määrä moninkertaistuisi.Seuraava sivu: Maa-Kuu-Aurinko