Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Tapahtumia

 

Tässä osiossa esitellään tähtitieteen havainto- ja koulutustapahtumia kotimaassa ja ulkomailla. Havainnoista, yhteisistä hetkistä sekä tunnelmista kerrotaan sanoin ja kuvin. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista kaikkia havainnoimaan tähtitaivasta, osallistumaan tähtiaiheisiin koulutuksiin ja nauttimaan yhdessäolosta kiehtovan tähtitaivaan tunnelmissa.

EAAE (European Association for Astronomy Education) on järjestänyt yli kymmenen vuoden ajan tähtitieteen kesäkouluja ja erilaisia tapahtumia ympäri Eurooppaa. Kesäkoulut ovat olleet noin viikon mittaisia tähtitieteen opettajille tarkoitettuja tapahtumia, joiden ohjelmaan on kuulunut työpajaopetusta, luentoja, näyttelyjä, havaintoretkiä, vierailuja sekä yhdessäoloa keskustellen ja havainnoiden. On solmittu arvokkaita suhteita kollegoihin, saatu hyödyllistä tietoa omaa tähtitieteen opetusta varten sekä nautittu kansainvälisestä yhteenkuuluvuuden ilmapiiristä. EAAE:n toiminnasta saa tarkempia tietoja sen nettisivuilta

www.eaae-astronomy.org.

Science on Stage Eurooppa  (SonS Eu) on järjestänyt luonnontieteen festivaaleja yli kymmenen vuotta eri Euroopan maissa. Näissä tapahtumissa ovat esillä kaikki luonnontieteet, siis myös tähtitiede. Tästä toiminnasta löytyy tietoa nettisivuilta www.science-on-stage.eu.

Pienempiä paikallisia tapahtumia järjestetään silloin tällöin eri maissa. Suomessakin on ollut valtakunnallisia tapahtumia, joissa tähtitieteen opetusta on annettu. Lisäksi koulut ovat järjestäneet tahoillaan omia teematapahtumia, joissa on ollut mahdollisuus osallistua monenlaiseen ohjelmatarjontaan. Tässä osiossa pyritään kertomaan tähtitieteen opetukseen liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista mahdollisimman kattavasti.

Kuvassa keskellä on Corona Borealis eli Pohjan Kruunu erittäin heikon punertavan revontuliharson läpi kuvattuna Suomen Lapissa keskitalvella (kuva IH, Finland)