Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Aihelinkit

Tässä osiossa esitellään yksittäisiin tähtitieteen aiheisiin liittyviä tietopaketteja ja Internet-sivustoja. Runsaan tarjonnan vuoksi valinta on vaikea.

Tähtitiedettä opetetaan kouluissa yleisimmin luokkaopetuksena joko fysiikan ja maantieteen tunneilla tai erillisenä erikoiskurssina. Oppisisällöt käsittävät tällöin vain perustiedot tähtitieteen aiheista yleiskuvan hahmottamiseksi maailmankaikkeudesta. Kaikessa opetuksessa on kuitenkin tarvetta myös yksittäisen aihepiirin syvällisempään käsittelyyn. Se voi toteutua monella tavalla: oppilaan itseopiskeluna, parityönä yhtä tutkimusta tehden tai ryhmätyönä laajemman tutkimustehtävän osasuorituksina.

Näiden opetusmuotojen tavoitteena on tuoda nämä syventävän tutkimuksen tulokset luokan tai jopa kaikkien  koulun oppilaiden nähtäväksi. Hyvin esiteltynä ja esille pantuna tämä materiaali on erinomaista opetusmateriaalia tulevillekin vuosiluokille.

Kiinnostavia valintoja syventävistä aihepiireistä voisivat olla seuraavat (suluissa yksi esimerkki):

- havaintovälineen valmistaminen (Auringon rata eri vuodenaikoina ja eri leveysasteilla)

- erikoislaitteen valmistaminen (kuuauto)

- luonnonilmiön tutkiminen pitkäaikaisseurantana (Kuun vaiheet)

- pienoismallien suunnittelu ja toteutus suurprojektina (planeettakaavio mittakaavassa luokkaan)

- uusimpien avaruuden löytöjen seuranta (Internet, Hubble)

Aihepiirin valintaan vaikuttavat oppilaiden kiinnostus ja kyvyt sekä koulun aikaresurssit ja välineistö. Alla on erään vaativan projektin tuotos kaikkien nähtäville asetettuna.

Kuva esittää kuuauton pienoismallia Arts et Métiers -museossa Pariisissa (kuva IH, Finland).

 


 


 

 Previous page: NASA
Seuraava sivu: Aurinkokello