Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Opetusmateriaalit

Opettaja valmistelee itse jokaisen opetustuntinsa voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajan taidot ja kyvyt määrittävät, mitä menetelmiä hän opetuksessaan käyttää ja miten hän käy aiheen sisältöjä läpi. Hyvän opetuksen kulmakiviä ovat: opetettavan aiheen tunteminen, selkeä esitystaito ja ammattitaitoinen sosiaalinen kanssakäyminen oppilaiden kanssa. Jokainen opettaja tarvitsee nämä perustaidot, jotta hänen opetuksensa olisi mahdollisimman laadukasta.

Nykyaikana opettajalle on tarjolla verkossa runsaasti materiaaleja opetuksensa suunnitteluun. Niitä ovat tuottaneet opetusviranomaisten opetussuunnitelmaan perustuvan ohjeistuksen pohjalta erilaiset asiantuntijaryhmät. Niissä on enimmäkseen jäseninä opettajia, opetusvälinetuottajia sekä muita opetuksen käytänteitä tuntevia henkilöitä.

Verkossa on saatavilla valmiita tuntisuunnitelmia, joita opettaja voi toki muokata omaan opetukseensa parhaiten sopivaan muotoon. Moni sisällöntuottaja tarjoaa myös valmiita kokeita, itseopiskelumateriaalia, lyhyitä opetusohjelmia ja videoita. Monien hakukoneiden avulla oppilas voi itse hakea tietoa käsitteistä tai laajemmista sisältökokonaisuuksista. Kaikkialta verkkosivuilta löytyy myös linkkejä opiskeltavan aiheen syventämiseen ja käsittelyn laajentamiseen.

Tässä osiossa esitellään muutamia erilaisista lähteistä koottuja opetusmateriaalikokonaisuuksia linkkien kautta hyödynnettäväksi. Linkkikokoelmaa pyritään päivittämään mahdollisuuksien mukaan. Tarjonnan tilanne elää koko ajan, yrityksiä ja yksittäisiä tarjoajia poistuu markkinoilta ja uusia tulee jatkuvasti. Kattavaa lähdepakettia on sen vuoksi mahdoton laatia.

Yksinkertaisia opetusvälineitä ja materiaaleja voi valmistaa myös itse. Jos opettaja on osallistunut jollekin oman alansa kurssille, jossa opetetaan käytännöllisiä työskentelytapoja oppilaiden aktivoimiseksi, hän varmastikin tulee itse toteuttamaan näitä tapoja työssään. Hän voi jopa innostua kehittelemään käytännön tehtäviä ja vieläpä motivoi oppilaansakin ideoimaan omia sovelluksiaan. Tällaiset opetustilanteet ovat koulun opetustavoitteiden mukaisia parhaimmillaan.

Kuvassa on kaksi itse valmistettua toimivaa kaukoputken pienoismallia (design ja kuva IH, Finland).