Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Jättiläisplaneetat

Jättiläisplaneetat Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus ovat olemukseltaan ja kooltaan hyvin samanlaisia. Ne eroavat selvästi maankaltaisista planeetoista. Jättiläisplaneettoja tarkastellaan tässä yhtenä kokonaisuutena. Kuvassa näkyy kaksi ensimmäistä jättiläisplaneettaa, Jupiter ja Saturnus oppilaiden maalaamassa planeettakaaviossa koulun seinällä (kuva IH, Finland).

 Tavoite: Tarkastella aurinkokunnan suurten planeettojen olemusta Auringon kaukaisina kiertolaisina, verrata niitä maankaltaisiin planeettoihin sekä tutustua näihin planeettoihin liittyvään avaruustutkimukseen.

Tutkimuksia: 1) Vertailun helpottamiseksi kannattaa planeetoista koota taulukkoon perustiedot, kuten halkaisija, etäisyys Auringosta, kiertoaika, pyörähdysaika, pinnan lämpötilat sekä tunnettujen kuiden lukumäärä.

2) Tutkitaan taulukkoa ja keskustellaan oppilaiden kanssa siinä esiintyvistä arvoista. Pyydetään oppilaita esittämään omia havaintojaan neljän planeetan kustakin perustiedosta. Yritetään löytää yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia.

3) Jättiläisplaneetoista rakennetaan pienoismallit koon suhteen mittakaavassa siitä huolimatta, että kyseessä ovat kaasu- ja nestepintaiset planeetat. Koska palloja on helppo tehdä monin eri tavoin, on kolmiulotteinen malli kaikkein havainnollisin ja helppo toteuttaa. Pallot maalataan planeettaa hyvin kuvaavin värein.

4) * Planeetoille lisätään kuita ja keskustellaan niiden olemuksesta. Erityisesti Jupiterin neljä suurinta kuuta ovat tunnettuja ja mielenkiintoisia keskustelunaiheita. Galilein kuista voi myös valmistaa pienoismallin yhtenä projektityönä. Kun Jupiter on nähtävissä, havainnoidaan sitä ja sen Galilein kuita luonnossa kiikarilla tai kaukoputkella.

5) * Saturnukselle rakennetaan ylimääräisenä työnä rengas. Keskustellaan myös muiden jättiläisplaneettojen rengastilanteesta sekä Uranuksen erikoisesta asennosta Aurinkoon nähden. Saturnuksen ollessa näkyvillä voi sitä ja sen renkaita havainnoida ainakin kaukoputkella.

6) * Vertaillaan planeettojen pinnan olosuhteita keskenään. Selvitetään Jupiterin punaisen pilkun salaisuutta. Keskustellaan planeetoille lähetettyjen luotainten tuloksista.

 


Menetelmät: Tilastollinen vertailu ja keskustelu oppilaiden tason huomioon ottaen. Pienoismallin rakentaminen keskinäisten suhteiden havainnollistamiseksi. Työ voidaan toteuttaa joko ryhmätyönä tai luokan yhteisenä projektina. Ryhmätyössä kukin ryhmä valmistaa oman pienoismallin, jossa on kaikki neljä planeettaa. Luokan projektina tehtäessä kukin ryhmä valmistaa yhden planeetan yhteiseen pienoismalliin sovitussa mittakaavassa.

 


Materiaalit: Pallojen valmistamisessa voi käyttää itse tehtyä paperimassaa tai valmiita palloja, jotka päällystetään tai maalataan askarteluvärein. Kuita voi kiinnittää ohuella metallilangalla. Jäykästä materiaalista leikatut sisäkkäiset renkaat voi kiinnittää planeettamassaan säteittäisillä vahvoilla puisilla tai metallisilla tikuilla. Jupiterin punaisen pilkun viereen tai kohdalle voi kiinnittää maapallon samassa mittakaavassa kokosuhteen havainnollistamiseksi.

Pohdittavaa: Pluto - miksi entinen planeetta? Muita kääpiöplaneettoja? Miten Saturnuksen renkaiden käy tulevaisuudessa?

Tulosten tarkastelua: Vertaillaan ryhmätöinä tehtyjen pienoismallien toteutusta ja järkevyyttä. Tarkistetaan luokan projektina tehdyn mallin osien yhteensopivuus.

Vinkkejä: Planeettojen kiertoa Auringon ympäri voi havainnollistaa lyhyellä videoesityksellä.

Asiasanoja: Planeetta, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, planeettatutkimus, luotain

 


Previous page: Maankaltaiset planeetat
Seuraava sivu: Aurinkokuntamalli