Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Maankaltaiset planeetat

Maan kaltaiset planeetat Merkurius, Venus ja Mars ovat olemukseltaan ja kooltaan hyvin samanlaisia. Näitä ominaisuuksia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kuvassa on yksi maapalloa esittävä malli Lapin Luontokeskuksessa Enontekiöllä (kuva IH, Finland).


Tavoite: Tarkastella aurinkokunnan pieniä planeettoja Auringon lähimpinä kiertolaisina, niiden olemusta, koostumusta sekä erityistä asemaa lähiavaruuden tutkimuksessa.

Tutkimuksia: 1) Planeettojen vertailun helpottamiseksi kannattaa aluksi koota taulukkoon kaikista neljästä planeetasta perustiedot, kuten halkaisija, etäisyys Auringosta, kiertoaika, pyörähdysaika, pinnan lämpötilat sekä tunnettujen kuiden lukumäärä.

2) Tutkitaan taulukkoa ja keskustellaan oppilaiden kanssa siinä esiintyvistä arvoista. Pyydetään oppilaita esittämään omia havaintojaan kustakin neljän planeetan perustiedosta. Yritetään löytää yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia.

3) Maankaltaisista planeetoista rakennetaan pienoismallit koon suhteen mittakaavassa. Koska palloja on helppo tehdä monin eri tavoin, on kolmiulotteinen malli kaikkein havainnollisin ja helppo toteuttaa. Pallot maalataan planeettaa hyvin kuvaavin värein.

4) * Planeetoille lisätään kuut ja keskustellaan niiden olemuksesta.

5) * Tutkitaan Venuksen erikoista päivän ja vuoden pituutta.

6) * Vertaillaan planeettojen pinnan olosuhteita keskenään. Keskustellaan planeetoille lähetettyjen luotainten tuloksista.


Menetelmät: Tilastollinen vertailu ja keskustelu oppilaiden tason huomioon ottaen. Pienoismallin rakentaminen keskinäisten suhteiden havainnollistamiseksi. Työ voidaan toteuttaa joko ryhmätyönä tai luokan yhteisenä projektina. Ryhmätyössä kukin ryhmä valmistaa oman pienoismallin, jossa on kaikki neljä planeettaa. Luokan projektina tehtäessä kukin ryhmä valmistaa yhden planeetan yhteiseen pienoismalliin sovitussa mittakaavassa.

Materiaalit: Pallojen valmistamisessa voi käyttää itse tehtyä paperimassaa tai valmiita palloja, jotka päällystetään tai maalataan askarteluvärein. Kuita voi kiinnittää ohuella metallilangalla.

Pohdittavaa: Elämän mahdollisuus eri planeetoilla. Mikä tekee maapallosta erikoisen muihin maankaltaisiin planeettoihin verrattuna? Miksi on mahdotonta asua Venuksessa? Millaista olisi asua Marsissa? Miten maapallon mahtanee käydä tulevaisuudessa?

Tulosten tarkastelua: Vertaillaan ryhmätöinä tehtyjen pienoismallien toteutusta ja järkevyyttä. Tarkistetaan luokan projektina tehdyn mallin osien yhteensopivuus.

Vinkkejä: Planeettojen kiertoa Auringon ympäri voi havainnollistaa lyhyellä videoesityksellä.

Asiasanoja: Planeetta, Maa, Venus, Merkurius, Mars, planeettatutkimus.

 


Previous page: Planeetat
Seuraava sivu: Jättiläisplaneetat