Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Internet tähtitieteen opetuksen apuna

Tähtitieteen opetus on luonnollista aloittaa havainnoinnilla ulkona pimeän taivaan alla. Kirkkaimpien tähtien ja tutuimpien tähtikuvioiden löytäminen innostaa oppilaita etsimään muita kohteita taivaalta. Kuun ja planeettojen näkyminen lisää entisestään löytämisen iloa. Kiikarien ja kaukoputkien käyttäminen havainnoinnissa avaa uuden, syvemmän ikkunan tähtitaivaan salaisuuksiin. Lisätiedon hankinnassa voidaan käyttää kirjallisuutta, lehtiä ja nykyisin entistä enemmän Internetiä. Sen hyöty onkin kiistaton perustiedon ja upeiden kuvamateriaalien hankinnassa sekä uusien löytöjen lähteenä. Lisäksi yhteydenpito alan asiantuntijoiden ja harrastajien kesken on erittäin tärkeää.


Tavoite: Opetella hyödyntämään Internetiä tähtitieteellisen tiedon hankinnassa ja käyttämisessä.

Tiedon hankinta: Useilla tähtitieteen alan järjestöillä on omilla internet-sivuillaan myös kouluopetukseen suunniteltu osio, josta saa arvokasta tietoa tähtitieteen opetusta varten. Myös tähtitieteen kohteista suurilla havaintovälineillä otettuja kuvia voi kuka tahansa hyödyntää omaan käyttöönsä. Lisäksi tiedon hankinnassa käyttökelpoisia ovat erilaiset hakukoneet sekä tietysti kirjastoista saatavissa oleva lähdekirjallisuus. On myös kehitetty monenlaisia sovellusohjelmia, joiden avulla voi seikkailla avaruudessa pitkin ja poikin ja tuntea olevansa itse mukana kiitämässä avaruuden halki.

Ohjeita: Hakukoneilla voi lähteä liikkeelle syöttämällä halutunaiheisen avainsanan koneelle. Aukeavista osoitteista kannattaa kurkistella muutamia ensimmäisiä kohteita, mutta niiden sisältöjen valinnassa pitää olla hyvin kriittinen.  Internetissä löytyy valtavasti myös ”huonoa” tietoa, se on joko tehty huonosti tai sen luotettavuusarvo on pieni. Ainakin alkuopinnoissa voi huoletta turvautua maailmalla tunnettujen ja tunnustettujen järjestöjen tietosivuihin. Laajemman ja syvemmän asiantuntemuksen omaksumisen jälkeen opiskelija tunnistaa nopeasti tietolähteen painoarvon.

Materiaalit: Jokaisessa koulussa on tietokoneita oppilaskäyttöön ainakin oppituntien aikana. Luokan oppilaat voivat etsiä tietoa annettuihin tehtäviin itsenäisesti tai tutustua johonkin tiettyyn ohjelmaan seikkailemalla sen valikoissa omaan tahtiin. Kirjallisia ja suullisia esityksiä varten he voivat luvan saatuaan tulostaa jonkin tiedon tai kuvan liitettäväksi vihkoonsa tai posteriinsa. Kuvista ja tekstipaloista voidaan koota myös ryhmän yhteinen tuotos luokan seinälle.

Pohdittavaa: Oppilaiden kanssa on hyvä keskustella useissa eri tilanteissa Internetin käytöstä ja tietojen luotettavuudesta. Oppilaita kannattaa kannustaa kriittisyyteen Internetin runsaan tietotulvan keskellä. Samalla kannattaa opettaa määrittelemään, minkä verran tietoja tarvitaan ja mitkä tiedot ovat välttämättömiä.

Tulosten tarkastelua: Yhteisissä keskusteluissa ryhmän tuotosten äärellä voi oppilaita kehottaa arvioimaan esitysten tietojen luotettavuutta, määrää ja riittävyyttä sekä pyytää oppilaita ehdottamaan parannuskeinoja paremman tuloksen saamiseksi.  Opettaja voi siinä sivussa tarkkailla oppilaiden käsityksiä ja asenteita, jotka liittyvät tiedon hankintaan ja valintoihin. Samalla voi korjata esiin tulleita väärinkäsityksiä.

Vinkkejä: Avaruusjärjestöjen, tähtitieteellisten yhdistysten sekä tähtitieteen tieteellisten tutkimuslaitosten Internet-sivuilla on runsaasti hyödyllistä, luotettavaa sekä koulukäyttöön sopivaa materiaalia. Myös avaruusteleskooppi Hubblen ja vastaavien suurten kaukoputkien ottamat kuvat ovat tasoltaan huippuluokkaa ja erinomaista lähdemateriaalia kaikenlaiseen tähtitieteen opetukseen.

Asiasanoja: Avaruusjärjestö, Hubble, avaruuskeskus, tähtiyhdistys, tähtitorni, observatorio, tähtitieteen opetusohjelmat.