Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Tähtitieteen kouluopetus

Tähtitiede ei ole varsinainen oppiaine koulujen opetussuunnitelmissa, vaan tähtitieteen aiheita on sisällytetty moniin muihin oppiaineisiin. Eniten tähtitiedettä on fysiikan ja maantieteen oppisisällöissä. Lisäksi tähtitieteen aiheita voi esiintyä esimerkiksi matematiikan, kuvaamataidon, historian ja kemian sisällöissä. Tähtitieteen opettamisen laatu ja määrä riippuvat vahvasti opettajan kiinnostuksesta ja koulutuksesta.


Tavoite: Valmentautua opettamaan tähtitiedettä useissa eri yhteyksissä koulussa.

 


Tilanne kouluissa: Tähtitieteestä on oma laajempi opetusjakso fysiikan oppisisällöissä. Myös maantiedossa opetetaan sitä, mutta lähestymistapa on hieman erilainen fysiikan sisältöihin nähden. Satunnaisia aiheita esiintyy muissakin oppiaineissa ja niiden käsittely on täysin opettajan harrastuneisuuden varassa. Joissakin kouluissa on mahdollista opiskella tähtitiedettä valinnaisainekurssilla. Myös tähtitiedekerhoja on pidetty, mikäli koulusta on löytynyt innokas kerhonvetäjä.

 

 


Rahoitus: Tähtikerhon vetäjä saa korvauksen esimerkiksi koulun vanhempainyhdistykseltä tai muulta koulun toimintaa tukevalta järjestöltä. Valinnaiskurssin kustannukset hoidetaan koulun budjetista. Varojen niukkuuden vuoksi monet koulut ovat supistaneet valinnaisaineiden määrää, ja tähtitiede on ollut lähes ensimmäisiä putoajia kurssitarjonnasta.

 

 


Materiaalit: Tähtitieteen opetus ei tarvitse välttämättä kalliita välineitä. Kaukoputken hankinta on ainoita suurempia hankintoja, mutta sekään ei ole välttämättömyys. Kiikarit ja itse tehdyt havaintovälineet riittävät mainiosti. Materiaalit ovat halpoja ja niitä löytyy joka koulusta. Myös tietokoneet kuuluvat nykyisin jokaisen koulun varusteisiin. Ne ja netin ilmaiset avaruusohjelmat ovat arvokkaita apuvälineitä avaruuden ihmeiden tutkimisessa.

 

 


Pohdittavaa: Tärkeimpiä valintoja ovat havaintovälineiden hankintaan liittyvät päätökset. Mitä tarvitaan ja mikä riittää?

 

 


Palaute: Palkitsevin palaute opettajalle on huomata oppilaiden suunnittelevan innostuneina  pienoismalleja raketeista, avaruuskylästä tai satelliiteista tai kuulla heidän kertovan havaitsemiaan taivaanilmiöitä. Näissä tilanteissa syntyy helposti antoisia keskustelutilanteita, joiden aikana opettaja voi ohjailla vaivihkaa ajatusten suuntaa ja samalla kartoittaa mahdollisia väärinkäsityksiä oikaisua varten.

 

 


Vinkkejä: Tähtitieteen asioita kannattaa tuoda esille aina kun pienikin mahdollisuus siihen tulee vastaan. Sen voi liittää luontevasti keskustelun ja pohdinnan sekaan tulevaisuuteen itämään.

 

 


Asiasanoja: Opetussuunnitelma, fysiikan opetus, maantiedon opetus, tähtikerho.