Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Vierailut ulkomaille

Vierailu ulkomaiseen tähtitieteen tutkimusta tekevään tai opetusta antavaan kohteeseen vaatii paljon suunnittelutyötä ja yhteydenpitoa vastaanottajiin. Opettajatason vierailu on helpompi järjestää kuin oppilasryhmän, mutta virallisen matkan ollessa kyseessä siinäkin byrokratia aiheuttaa runsaasti paperityötä rahoituksen ja lupien saamiseksi. Oppilaiden matkan järjestelyissä lisätyötä aiheuttavat rahanhankinta, vanhempien sitoutuminen avustustyöhön sekä turvajärjestelyt. Onnistunut oppilasvierailu on paras kiitos mukanaoleville opettajille ja koululle.


Tavoite: Suunnitella opettajatason tai oppilasryhmän vierailua valittuun ulkomaiseen tähtitieteen kohteeseen.

Kohteen valinta: Vierailukohteena voi olla tähtitieteen tunnettu historiallinen observatorio havaintovälineineen ja näyttelyineen, tiedekeskus tähtitieteen osastoineen tai tähtitieteen tutkimuskeskus suurine kaukoputkineen. Kohde voi olla myös kokonainen kaupunki täynnä tähtitieteen historiaa ja laitteita. Esimerkkinä tällaisesta kaupungista on Rooma, mutta myös monet muut eteläisen Euroopan kaupungit täyttävät saman ehdon.

Toteutus: Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä kohteen vastuuhenkilöihin. Oppilasryhmän ollessa kyseessä kannattaa etsiä vastaavaa ryhmää kohdepaikkakunnalta ja antaa oppilaiden tutustua siihen ennakkoon kirjeitse ja sosiaalisen median kautta. Rahoituskysymys on toinen suuri ratkaistava ongelma. Siihen on pakko varata aikaa enemmän kuin yksi lukuvuosi. Oppilaat voivat tutustua kohteeseen ennakkoon Internetin kautta ja valmistella pari- tai ryhmätyönä esittelyjä vierailukohteesta ja sen tarjonnasta. Ryhmä voi valmistella ennen matkaa myös esittelyjä kotimaastaan ja koulustaan kerrottavaksi ystävyysluokalle vierailukohteessa.

Rahoitus: Varhaisessa vaiheessa päätetyn oppilasryhmän matkan rahoitusta kannattaa alkaa kartuttaa jo 2-3 vuotta ennen matkaa. Lisäksi heti alkuvaiheessa on saatava vanhemmat ja huoltajat mukaan matkan suunnitteluun ja rahojen keräämiseen sekä sitoutettava heidät yhteiseen toimintaan matkan toteutumiseksi. Ryhmälle on mahdollista anoa myös opetustoimen tai sopivien järjestöjen myöntämää avustusta. Matkan tarkoitus, kaikki suunnittelut ja rahoitussuunnitelma on oltava hyvin perusteltuina hakemuksessa. Lisävaroja oppilaat voivat kerätä järjestämällä tempauksia, myymällä erilaisia tuotteita sekä osallistumalla koulun tilaisuuksiin esimerkiksi järjestämällä kahvituksia. Joskus vanhemmat haluavat maksaa puuttuvan rahasumman suoraan luokan tilille antaakseen näin lapsilleen antoisan ja opettavaisen retken.

Pohdittavaa: Yleinen ongelma oppilasryhmän matkaa suunniteltaessa on poisjäävät oppilaat. Syy poisjääntiin voi olla yksinkertaisesti rahanpuute. Vaikka luokka on yhteisöllisesti toiminut rahoituksen saamiseksi, ja kaikki ovat osallistuneet siihen, tarvitaan silti matkalla myös omaa rahaa monenlaisiin yksityisiin tarpeisiin. Eri asia on sellaiset oppilaat, jotka eivät vain halua lähteä matkalle. Tällöin heidät on solutettava kouluun jäävien joukkoon opiskelemaan lukujärjestyksen mukaisesti. Ryhmän osalta on ennen matkaa selvitettävä vanhempien kanssa kunkin lähtijän osalta erikoisruokavaliot, terveyskysymykset sekä muut matkalla mahdollisesti huomioon otettavat seikat.

Matkan anti: Matkalta palattuaan ryhmäläiset järjestävät mielellään vanhemmilleen ja koulun henkilökunnalle tilaisuuden, jossa he kertovat matkan vaiheista sekä kiittävät heitä tukeneita tahoja onnistuneen matkan mahdollistamisesta. Aikataulun salliessa ryhmä voi tehdä kuvakertomuksen koulun seinälle kaikkien oppilaiden nähtäväksi. Ehkä se innostaa muita luokkia suunnittelemaan samanlaista retkeä ja on osaltaan arvokas lahja koulun arkistoihin.

Vinkkejä: Passi- ja viisumiasiat kannattaa varmistaa hyvissä ajoin. Kopiot passeista on ryhmänjohtajan syytä ottaa mukaansa sekä antaa yhdet kopiot koululle. Viisumitarve on tärkeä selvittää erittäin ajoissa.

Asiasanoja: Tähtitieteellinen observatorio, planetaario, tähtitieteen historia, havaintovälineet, tähtitorni.