Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Tähtitieteen täydennyskoulutus

Tähtitieteen täydennyskoulutus on pitkälti opettajan oman harrastuneisuuden ja vapaaehtoisuuden varassa. Yliopistolla on peruskurssit tähtitieteestä, mutta muutamat järjestöt tarjoavat lyhyitä kursseja kaikille halukkaille. Kurssit kestävät yhdestä illasta muutamaan päivään. Lisäksi ulkomailla on tarjolla monenlaisia opettajille suunnattuja täydennyskoulutuskursseja.


Tavoite: Täydentää tähtitieteen opetusvalmiuksia erilaisilla kursseilla ja koulutustilaisuuksilla.

Toteutus: Ursa tarjoaa aikuiskoulutuskursseja kaikille halukkaille. Erilaiset tähtiseurat järjestävät myös lyhyitä illan tai parin päivän koulutustilaisuuksia alan harrastajille. EAAE on järjestänyt yhden  tähtitieteen täydennyskoulutuskurssin vuodessa eri Euroopan maissa yli kymmenen vuoden ajan.

Menetelmät: Kurssit ovat yleensä luentotyyppisiä, mutta entistä enemmän on myös aktiivista työskentelyä sisältäviä kursseja, joilla osallistujat valmistavat havaintovälineitä tai tekevät itse tutkimusta. EAAE:n kursseilla pääpaino on aktiivisilla työpajoilla, joissa rakennellaan, havainnoidaan ja testataan itse valmistettuja välineitä tai valmiita välinepaketteja.

Materiaalit: Kursseilla käytetään materiaaleja,jotka ovat yksinkertaisia, halpoja ja kaikkien hankittavissa, kuten esimerkiksi askartelumateriaalit.

Pohdittavaa: Kursseilla kannattaa hyödyntää myös toisten suunnittelemia opetuskokonaisuuksia, niitä voi toki kehittää edelleen ja muokata omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan.

Tulosten tarkastelua: Vertailua muihin vastaaviin opetuskokonaisuuksiin on hyvä tehdä. Aina voi oppia uutta ja tehdä vielä paremmin. Myös oman hyväksi havaitun idean jakaminen toisille on antoisaa.

Vinkkejä: Tähtitieteen tieto kehittyy koko ajan, joten omien tietojen päivitys ja jatkuva täydennyskoulutus ovat  tarpeen.

Asiasanoja: Täydennyskoulutus, yliopiston ohjelma, EAAE, Ursa, tähtiyhdistys.