Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Tähtitieteen opetuksen tutkimus - Brasilia

Vuosi 2009 oli kansainvälinen tähtitieteen vuosi. Ympäri maailmaa järjestettiin monenlaisia tapahtumia ja toimintoja. Tuolle vuodelle osui myös suuri tähtitieteen maailmankonferenssi IAU XXVII General Assembly Rio de Janeirossa Brasiliassa. Ohjelmassa oli entiseen tapaan tähtitieteen tutkijoiden esityksiä uusista tutkimustuloksistaan, mutta uutena alueena oli mukaan otettu tähtitieteen opetus kouluissa. Esitykset olivat joko puhe-esityksiä estradilla tai posteriesityksiä suuressa hallissa.  


Tavoite: Tavata tähtitieteen tutkimusta ja opetusta tekeviä henkilöitä ja tutustua heidän kauttaan uusiin avaruuden löytöihin sekä opetusmenetelmiin.

Toteutus: Konferenssin osa-alueita oli kymmeniä, joten osallistujajoukko oli jaettu pienempiin yksiköihin sen mukaan, minkä osa-alueen luentoja ja esityksiä kukin oli ilmoittautunut seuraamaan. Uutena osa-alueena oli siis tähtitieteen opetus. Kukin esiintyjä sai 15 minuuttia aikaa, ja sen valvomiseen oli varustettu erityiset henkilöt kullakin sessiolla.

Esitys: Esityksen tiedosto oli annettava järjestäjille pari päivää ennen esitystä. Tämä takasi sen, että ohjelmassa merkityt esitykset vietiin läpi ohjelmassa ilmoitetussa järjestyksessä ja uuden esityksen alkaessa seinälle oli heijastettu täsmälleen oikea teksti ja kuvat. Muiden esityksiä kuunnellessa nopea esitystahti osoittautui hyväksi. Neljännestunti on hyvä aika saada kokonaiskuva esittäjän tutkimusaiheesta ja tuloksista.

Palaute: Lyhyestä 15 minuutin esityksestä huolimatta jokaisen esityksen lopussa ehdittiin kuitenkin käydä lyhyt yleisökeskustelu, muutamia kommentteja ja kysymyksiä. Mutta syvällisempään pohdintaan ei annettu tilaisuutta, vaan ne kehotettiin käymään tilaisuuden jälkeen salin ulkopuolella.

Pohdittavaa: Yhtälailla kuin Suomessakin, tähtitieteen opetus näytti olevan muuallakin sirpaleista aihe sieltä-toinen täältä –opetusta. Niinpä herätti positiivista huomiota Suomen esitys rakenteellisesta maailmankuvan kehittymisen mukaisesti etenevästä opetuksesta. Salissa tästä saatiinkin ansaittu huomio session puheenjohtajan taholta. Tilanne antoi vaikutelman, että tämänkaltaista tähtitieteen opetusta ja ohjeistusta tarvittaisiin.

Posterit: Suureen halliin oli pystytetty sadoittain sermejä, joiden kummallekin puolelle oli kiinnitetty toinen toistaan upeampia postereita kaikilta tähtitieteen ja konferenssin osa-alueilta. Ennalta ilmoitettuina aikoina tekijät olivat posterinsa vieressä valmiina esittelemään sitä ja vastailemaan yleisön kysymyksiin.

Vinkkejä: Joka kolmas vuosi järjestettävä tähtitieteen yleiskokous on arvokas tapahtuma, jossa saa tietoa kaikesta tähtitieteen alaan liittyvistä asioista ja tutkimustuloksista. Kannattaa osallistua.

Asiasanoja: IAU, tähtitieteen yleiskokous, tähtitieteen vuosi.